Arhitectură, proiectare construcții și instalații

Servicii de proiectare complete

Oferim servicii complete de proiectare pentru proiecte rezidentiale si comerciale/industriale începând cu faza de concept și până la avizare și autorizare.

Arhitectură

Concept arhitectural

Conceptul de arhitectură reprezintă etapa premergătoare elaborării proiectului tehnic atât pentru proiecte rezidențiale cât și pentru proiecte comerciale/industriale. În această fază vom centraliza ideile și dorințele dumneavoastră și vom și vom realiza conceptul 2D/3D al viitoareiconstrucții.

Planuri urbanistice

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) se realizeaza pentru o intervenție la nivel de parcelă, reglementările privind doar parcela analizată si noile propuneri adoptate și aprobate au aplicabilitate doar pentru parcela de teren prezentată.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ), reprezintă proiectul de urbanism, prin care se pot modifică toți parametri de utilizare a terenului și care influențează dimensiunea și aspectul viitoarei construcții.

Ambele proiecte pot fi întocmite doar de către un arhitect cu drept de semnatura, înregistrat în Registrul Urbaniștilor din Romania (RUR).

Design amenajări interioare

Serviciile noastre de design interior sunt menite să aducă un nou suflu și echilibru între principiile esteticii și functionalității locuinței, spațiului comercial sau biroului dumneavoastră.

Analizăm stilul de viață și nevoile dumneavoastră și dezvoltăm variante de design care să înglobeze toate aceste informații într-un concept final pe măsura așteptărilor.

Proiectare structurală

Structuri din beton, metal sau lemn

Realizarea proiectelor structurilor de rezistență se face prin alegerea tipului de structură optimă pentru construcția în cauză respectând legislația în domeniu, a normelor tehnice de proiectare în vigoare precum și cu respectarea cerințelor funcționale și estetice ale proiectului de arhitectură.

Proiectul tehnic pentru structura de rezistență este compus din:

Partea scrisă: memoriu tehnic, program de faze determinante, borderoul pieselor desenate, caiete de sarcini, extrase de armatură, centralizator de armatură, lista cantități betoane și cofraje.

Partea desenată: plan de săpătură, plan fundații (sau radier), armare fundații (sau radier), detalii fundații (plan mustăți), elevații pereți subsol, planuri de cofraj planșee, planuri de armare plăci, detalii de armare grinzi, detalii de armare stâlpi, detalii de armare scări, detalii de armare grinzi de fronton.

Expertizare tehnică

Conform legislației în vigoare, expertiza tehnică poate cuprinde încercări, relevee, analize și evaluări necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.

După analizarea probelor, elaborăm recomandări de soluții tehnice pentru siguranța cosntrucției în cauză. Documentația se întocmește în cazul intervențiilor asupra clădirilor, al lucrărilor de extindere sau consolidare, al demolării, al construirii unei alte clădiri în vecinătate sau în cazul în care construcția se găsește în pericol de prăbușire.

Proiectare instalații

Proiectele de instalații pot fi executate atat pentru toate fazele de proiectare (PAC – Proiectul pentru Autorizatia de Construire, PT – Proiectul Tehnic, DE – proiectul pentru Detalii de Executie), cât și numai pentru una dintre faze, în funcție de necesitățile clientului. Ele sunt elaborate în funcție de tema dată de beneficiarul lucrării, pe baza planului de amplasare a construcțiilor și clădirilor, a proiectului de arhitectură și a avizelor obținute pentru construcție și conțin o parte scrisa și o parte desenată.

Proiectare instalații electrice

 • Instalatie de iluminat si prize;
 • Instalatie de forta si comanda pentru echipamente;
 • Instalatie curenti slabi (antiefractie, detecție și avertizare incendiu);
 • Instalatie de retea voce-date;
 • Instalatie electrica exterioara;
 • Instalatie de protectie;
 • Memoriu tehnic si caiet de sarcini;
 • Antemasuratori;
Proiectare instalații sanitare
 • Instalatie de alimentare cu apa rece si calda;
 • Instalatie de canalizare si pluviale;
 • Instalatii de ape meteorice (inclusiv cele sub presiune);
 • Retele exterioare;
 • Memoriu tehnic si caiet de sarcini;
 • Lista de utilaje;
 • Antemasuratori;

Proiectare instalații termice

 • Instalatie de incalzire (radiatoare, convectoare);
 • Memoriu justificativ;
 • Calcul pierderi caldura;
 • Plan amplasare radiatoare;
 • Calculul si planul retelei de distributie;
 • Schema coloanelor;
 • Schema centralei termice;
 • Antemasuratoare;
Proiectare instalații sanitare ventilare-climatizare
 • Proiectare instalații de ventilare și climatizare;
 • Instalatii de aer conditionat (split, multisplit);
 • Instalare unitati ventilo-convectoare, perdele de aer;
 • Instalare unitati de tratare centralizata a aerului;
 • Proiectare instalații pentru desfumare;
 • Specificatii si memoriu tehnic;
 • Lista de echipamente si antemasuratori;
 • Optimizarea proiectelor existente;

Proiectare instalații P.S.I.

 • Scenariu de securitate la incendiu;
 • Intocmirea documentatiei P.S.I.;
 • Instalatii stingere incendiu;
 • Hidranti interiori, exteriori, rezerve de apa, sprinklere;
 • Gospodarie de apa;
 • Instalatii de detectare si semnalizare la incendiu;

Doriți o ofertă personalizată?

Menu