Avizare / Autorizare

Certificat de urbanism

În certificatul de urbanism, emis la cererea constructorului sau a viitorului proprietar, se regăsesc următoarele informații:

 • poziția construcției ce urmează a fi executată;
 • regimul de înălțime al viitoarei construcții;
 • valorile maxime pentru coeficientul de utilizare al terenului și procentul de ocupare al terenului.

Concret, certificatul de urbanism este un act de informare, prin care autoritățile administrative locale sau județene, după caz, impun constructorului detaliile referitoare la regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării.

În același certificat, sunt cuprinse:

 • cerințele și condițiile urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;
 • lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării construcției.
Autorizare

Autorizarea construcțiilor se realizează conform Legii nr. 50/1991.

În baza certificatului de urbanism emis de primarie si a conceptului de proiectare convenit cu dumneavoastră, noi realizam documentația tehnică în vederea autorizării construirii (DTAC), ca parte a proiectului tehnic (PTh) ce va fi folosit la ridicarea construcției. Prezentam apoi proiectul pentru avizare de către un verificator atestat, pe fiecare specialitate, îl inscriem la Ordinul Arhitecților din România, iar la final primaria va emite autorizația de contruire.

Avize si autorizații

Documentația pentru autorizarea construirii sau desființării unei lucrări de construcții include un numar de avize și acorduri, solicitate prin certificatul de urbanism, care trebuie obținute din partea unor instituții, agenți economici sau autorități competente.

Noi ne ocupăm de depunerea, urmărirea și colectarea acestor avize și acorduri, astfel încat procesul de autorizare a construirii să fie obținut in cel mai scurt timp posibil.

Studii de specialitate

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic este studiul de specialitate prin care se determină caracteristicile terenului, nivelul apei subterane și condițiile de fundare pentru construcția propusă.

Ridicarea topografică

Ridicarea topografică este studiul din care reiese forma terenului, limitele de proprietăți, denivelările, curbele de nivel, poziția și forma construcțiilor existente pe teren.

Scenariul de foc

Prin scenariul de foc se stabilesc, în concordanță cu legislația în vigoare, prevederi pentru siguranța la incendiu.

Audit energetic

Auditul energetic constă în determinarea caracteristicilor reale termotehnice și funcționale ale sistemului clădire-instalații în scopul caracterizării din punct de vedere energetic al clădirii. Prin auditul energetic se stabilesc, tehnic și economic, soluțiile de reabilitare și modernizare termoenergetică a clădirii, pe baza rezultatelor termice și energetice ale acelei clădiri.

Scenariu de securitate la incendiu

Cuprinde informaţii generale dar şi de detaliu cu privire la construcţie, instalaţiile care deservesc construcţia, destinaţia clădirii şi cum influenţează acest lucru securitatea la incendiu, amplasamentul acesteia, riscurile existente, etc.

Acesta cuprinde:

 1. Caracteristicile construcţiei şi amenajării;
 2. Riscul de incendiu;
 3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu;
 4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu;
 6. Măsuri tehnico-organizatorice.

Doriți o ofertă personalizată?

Menu