Servicii de cadastru, intabulare, topografie și geodezie

Servicii autorizate

Serviciile noastre sunt prestate de ingineri geodezi autorizați de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu o experiență ce acoperă toate tipurile de lucrări în domeniul măsuratorilor terestre.

Cadastru și intabulare pentru terenuri intravilane (cu/fără construcții) și extravilane

Relevee apartamente, spații comerciale, construcții civile și industriale

Intabulare construcții noi – încrierea unei construcții noi în Cartea Funciară

Dezmembrări (lotizări)/comasări (alipiri) de terenuri intravilane și extravilane; apartamentări

Studii topografice/Planuri de situație

Asistență topografică în șantier

Trasări limite de proprietate – transpunerea pe teren a limitelor de proprietate

Trasări axe locuințe, hale

Calcul volume

Intabularea

Reprezintă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului dumneavoastră asupra proprietății. Fără prezența unei intabulări, un imobil nu are actele de proprietate complete, astfel acesta poate fi înstrăinat sau supus pentru alte operațiuni privind dreptul de proprietate al acestuia.

Topografia

Se referă la efectuarea de măsuratori asupra unor suprafețe de teren, unități cadastrale, forme de relief ori a altor elemente, cu studiul metodelor de masurat, precum și cu analiza instrumentarului și aparaturii necesare desfășurării activităților.

Cadastrul

Reprezintă efectuarea unor operațiuni precum identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor (casă, apartament, teren) în documentele cadastrale, cât și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. Mai exact, prin intermediul cadastrului se ține astfel evidența proprietăților.

Geodezia

Reprezintă disciplina care se ocupă cu măsurarea și reprezentarea pământului, inclusiv a câmpului său gravific într-un spațiu tridimensional în funcție de timp si reprezentarea acestora sub forma de hărți. Măsuratorile geodezice se execută pe suprafețe mari, unde trebuie ținut cont de curbura Pământului.

Doriți o ofertă personalizată?

Menu