Legea nr.286 din 6 iulie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

În Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621 din 18 iulie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

  • la art. I pct. 20, 21 şi 23, cu referire la art. 21 alin. (1), la art. 22 şi la art. 28, în loc de: “… legea privind alegerile locale.” şi, respectiv, “… legii privind alegerile locale.” se va citi: “… legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.” şi, respectiv, “… legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.”;
  • la art. I pct. 100, cu referire la art. 1207 alin. (3) lit. a), în loc de: “primarului localităţii;” se va citi: “primarului unităţii administrativ-teritoriale;”;
  • la art. I pct. 100, cu referire la art. 1209 lit. e), în loc de: “… a actelor prevăzute la lit. c), …” se va citi: “… a actelor prevăzute la lit. a), …”;
  • la art. I pct. 103, cu referire la art. 125 alin. (4), în loc de: “… deciziei consiliului local sau judeţean …” se va citi: “… hotărârii consiliului local sau judeţean …”;
  • la art. II alin. (2), în loc de: “… încetării raportului de muncă, …” se va citi: “… încetării raportului de serviciu, …”.
Menu