ORDINUL Nr. 91 din 25 octombrie 1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991

EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 14 noiembrie 1991

In temeiul prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 522/1991 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, secretarul de stat, seful Departamentului pentru urbanism si amenajarea teritoriului emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba formularele *), procedura de autorizare *) si continutul documentatiilor *) prevazute in anexa, aplicabile in activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului si autorizarea executarii constructiilor.

ART. 2
Directiile de specialitate din cadrul departamentului si organele administratiei publice locale vor lua masuri pentru aplicarea celor prevazute la art.

1.
Secretar de stat, dr. arh. Gheorghe Polizu ———————-*) Formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor au fost transmise prefecturilor si Primariei municipiului Bucuresti si urmeaza a fi publicate intr-o brosura ce va fi difuzata prefecturilor si primariilor, in vederea punerii la dispozitia celor interesati, contra cost.

Menu